Pracujemy nad nową książką dot. Chrześcijańskiej Myśli Ekonomicznej. Jest ona oparta głównie na stwierdzeniu, że Przykazania Dekalogu: „Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego” i „Nie kradnij”, oprócz ich znaczenia religijnego i jako podstawowych nakazów moralnych, stanowią też imperatywy ekonomiczne, których nieprzestrzeganie, szczególnie przez prawa stanowione i władze państwowe w stosunku do obywateli, powoduje niepożądane i często katastrofalne skutki gospodarcze.

Z książki dowiesz się m.in:

1. Działania gospodarcze mają wartość moralną, gdyż służą ludziom, a mianowicie pozwalają zaspokoić ich materialne potrzeby. Przez to są z natury dobre i pożyteczne.
2. Pismo Święte potępia niepłacenie za pracę.
3. Pismo Święte potępia wymuszenia i wyzysk podatkowy ze strony władzy.
4. Gospodarka oparta na własności i pracy jest zdrowa i moralna.
5. Biblijna dzielna kobieta wzorowo realizuje powołanie przedsiębiorcy: jest pracowita, inteligentna, operatywna, wymagająca, a zarazem ma na względzie Boga, rodzinę i ludzi w potrzebie.
6. Kto nie stara się być gospodarnym inwestując, obracając kapitałem i pomnażając majątek, ten grzeszy i zostanie surowo ukarany.
7. W przypowieści o robotnikach w winnicy Jezus popiera swobodę umów.
8. Federalizm to zasada głosząca, że ustrój polityczny powinien opierać się na dobrowolnej współpracy sił społecznych, które zachowują swoją tożsamość.
9. Wielkim złem jest odbieranie poszczególnym ludziom i powierzanie społeczności tego, co mogą oni wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami.
10. Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii...

itd.

Jeśli chcesz się zaangażować w pracę nad książką, poruszana tematyka jest ci bliska, uważasz, że coś mogliśmy pominąć, chcesz nam zaproponować wartościowy tekst dot. ekonomii wolnościowej budowanej na fundamencie chrześcijańskich wartości - to daj nam znać. Napisz na pafere@pafere.org. 

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Nasze działania mają charakter ideowy bez nastawienia na zysk. Każda przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych celów statutowych, w szczególności na działania mające na celu poprawę funkcjonowania naszego państwa.

W celu przekazania donacji proszę wpisać kwotę i kliknąć przycisk ''Przekaż''.

Książkę można pobrać bez donacji, klikając przycisk ''Pobierz''.

Za donacje i informowanie znajomych o naszej działalności Pro Publico Bono Serdecznie dziękujemy