Za darmo całość

"Problematyka moralna w austriackiej szkole ekonomii" - Ernest Głuszcz

Niniejsza praca prezentuje przegląd problematyki moralnej na tle doktryn ekonomicznych Austriackiej Szkoły Ekonomii. Analiza moralna została jest wyznaczona wzdłuż osi trzech głównych nurtów tej szkoły. Sformułowane zostały stanowiska etyczne w programach badawczych m.in. Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka, Israela Kirznera, Murraya Rothbarda i Hansa Hoppego. Analiza problematyki moralnej zostaje wytyczona, począwszy od zagadnień metodologicznych i czysto formalnych natury ludzkiego działania i utylitarnego charakteru wartościowań, następnie jest kontynuowana przez naturę rynkowej informacji i jej funkcji koordynującej, po doktrynę prawa naturalnego i ostateczną absolutyzację etyczną podstawowych instytucji społecznych. Wykazane zostaje zasadnicza spójność ideologiczna stanowisk wewnątrz Szkoły Austriackiej oraz formalna zgodność idei sprawiedliwości i efektywności ekonomicznej działań na gruncie instytucjonalnym wolnego rynku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Nasze działania mają charakter ideowy bez nastawienia na zysk. Każda przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych celów statutowych, w szczególności na działania mające na celu poprawę funkcjonowania naszego państwa.

W celu przekazania donacji proszę wpisać kwotę i kliknąć przycisk ''Przekaż''.

Za donacje i informowanie znajomych o naszej działalności Pro Publico Bono Serdecznie dziękujemy

Pliki do pobrania:

Książka w postaci elektronicznej w formacie PDF

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie poprzez donację