Niniejsza praca prezentuje przegląd problematyki moralnej na tle doktryn ekonomicznych Austriackiej Szkoły Ekonomii. Analiza moralna została jest wyznaczona wzdłuż osi trzech głównych nurtów tej szkoły. Sformułowane zostały stanowiska etyczne w programach badawczych m.in. Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka, Israela Kirznera, Murraya Rothbarda i Hansa Hoppego. Analiza problematyki moralnej zostaje wytyczona, począwszy od zagadnień metodologicznych i czysto formalnych natury ludzkiego działania i utylitarnego charakteru wartościowań, następnie jest kontynuowana przez naturę rynkowej informacji i jej funkcji koordynującej, po doktrynę prawa naturalnego i ostateczną absolutyzację etyczną podstawowych instytucji społecznych. Wykazane zostaje zasadnicza spójność ideologiczna stanowisk wewnątrz Szkoły Austriackiej oraz formalna zgodność idei sprawiedliwości i efektywności ekonomicznej działań na gruncie instytucjonalnym wolnego rynku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Nasze działania mają charakter ideowy bez nastawienia na zysk. Każda przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych celów statutowych, w szczególności na działania mające na celu poprawę funkcjonowania naszego państwa.

W celu przekazania donacji proszę wpisać kwotę i kliknąć przycisk ''Przekaż''.

Książkę można pobrać bez donacji, klikając przycisk ''Pobierz''.

Za donacje i informowanie znajomych o naszej działalności Pro Publico Bono Serdecznie dziękujemy

Przekazuję donację:

Pliki do pobrania:

Książka w postaci elektronicznej w formacie PDF