"How to become European Tiger" - Magdalena Spendel

A former Soviet state, located in northeastern Europe, now a member of the European Union – with this usually ends our k nowledge about Estonia. A fter long reflection, one remembers some of the news headlines: “Baltic Economic Tiger”, “E-residency”, “E-state”. Although we know little, our knowledge allows us to describe a country that has emerged from under the Soviet yoke. Once poor, Estonia today walks the path of growth. Unfortunately, the story of Estonia, and especially the process of its transformation, remains unknown to many. But this success story offers good lessons not only for future generations but also for countries that still struggle with the socialist legacy.

"How to become European Tiger" is a fascinating story about how free-market reforms in Estonia lead to economic development.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Nasze działania mają charakter ideowy bez nastawienia na zysk. Każda przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych celów statutowych, w szczególności na działania mające na celu poprawę funkcjonowania naszego państwa.

W celu przekazania donacji proszę wpisać kwotę i kliknąć przycisk ''Przekaż''.

Książkę można pobrać bez donacji, klikając przycisk ''Pobierz''.

Za donacje i informowanie znajomych o naszej działalności Pro Publico Bono Serdecznie dziękujemy

- E-Book in MOBI format
- E-Book in PDF format
- E-Book in EPUB format