"Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami, czyli Nowozelandzkie reformy antyetatystyczne." - Bill Freeza

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nie korzystamy z pieniędzy państwowych. Nasze działania mają charakter ideowy bez nastawienia na zysk. Każda przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych celów statutowych, w szczególności na działania mające na celu poprawę funkcjonowania naszego państwa.

W celu przekazania donacji proszę wpisać kwotę i kliknąć przycisk ''Przekaż''.

Książkę można pobrać bez donacji, klikając przycisk ''Pobierz''.

Za donacje i informowanie znajomych o naszej działalności Pro Publico Bono Serdecznie dziękujemy

- książka w postaci elektronicznej w formacie PDF
- książka w postaci elektronicznej w formacie MOBI
- książka w postaci elektronicznej w formacie EPUB